Poprawa Jakości Wód Podziemnych

Poprawa jakości wód podziemnych dla garbarni
(Analiza przypadku)

    

GŁÓWNE WĘZŁY TECHNOLOGICZNE

 • Koagulacja
 • Flokulacja
 • Separacja lamelowa z obróbką osadu w celu zminimalizowania odpadów
 • Filtracja piaskowa – dodatkowe usuwanie zawiesin
 • Nano-filtracja
 • Zmiękczanie
 • Odwrócona osmoza I stopień. (RO1)
 • Odwrócona osmoza II stopień. (RO2)
 • obróbka solanki RO1 w celu zminimalizowania odpadów
 • Regeneracja zmiękczacza za pomocą solanki RO2
 • Separacja metali ciężkich na wymiennikach jonitowych

Polish