UV dezinfekcia

Oblasti aplikácie

  • • dezinfekcia vôd bytov a rodinných domov
  • • zásobovanie vodou pre penzióny, hotely, nemocnice
  • • dezinfekcia vody v potravinárskom priemysle
  • • farmaceutický priemysel, laboratórna technika

Výhody

  • zabraňuje vytvoreniu biologických usadenín, infekcií
  • dezinfekcia bez použitia chemických produktov
  • neovplyvní chemické a fyzikálne vlastnosti kvapaliny
  • neovplyvní chuť a arómu vody

Princíp fungovania

A biológiai lerakódások megelőzhetők az UV fény felhasználásával. A vízben élő mikroorganizmusok számos problémát okozhatnak jelenlétükkel. A vízzel érintkező felületeken megtelepedve, elszaporodva biológiai lerakódásokat hoznak létre.

Tvorbe biologických usadenín sa dá predísť použitím UV svetla. Mikroorganizmy žijúce vo vode svojou prítomnosťou môžu spôsobiť množstvo problémov. Po premnožení na plochách, ktoré sú v kontakte s vodou, vytvárajú biologické usadeniny.

Kolónie sa časom môžu stať epicentrom infekcie, a po uvoľnený od plôch zhoršujú kvalitu vody. Drvivá väčšina vodných mikroorganizmov pomocou UV dezinfekčných zariadení sa dá zneškodniť, zabrániť im v premnožení. Úzke spektrum elektromagnetických vĺn, ultrafialové (UV) žiarenie s vlnovou dĺžkou od 10 do 400 nm pôsobí deštrukčne na bunkové štruktúry. Vplyvom UV svetla – podľa vlnovej dĺžky – dochádza v bunkovom jadre k narušeniu DNA a ďalších vegetatívnych orgánov. Následne bunka už nebude schopná rozmnožovania, látkovej výmeny a zanikne. UV žiarením sa dá likvidovať 99,0 – 99,5 % mikroorganizmov (riasy, baktérie, vírusy a vodné huby). Za UV jednotkou to už zaručí dostatočnú ochranu pre použitie pitnej vody.

Vo vode aj po dezinfekcií ostanú tie látky (napr. organické látky), ktoré môžu slúžiť ako zdroj výživy pre živé organizmy, preto pri skladovaní sterilizovanej vody hrozí nebezpečenstvo opätovného rozmnoženia mikroorganizmov. Preto je dôležité, aby UV dezinfekčná jednotka bola zabudovaná čo najbližšie k miestu odberu vody.