Dávkovacie stanice chlórdioxidu

  

Ako alternatíva zlúčeniny chlóru (úprava pitnej vody) a kyseliny peroctovej (potravinársky priemysel a výroba nápojov) zohráva čoraz väčšiu rolu chlórdioxid, pre svoj oxidačný a dezinfekčný účinok.   

 • Zvýšený dezinfekčný účinok
 • Dezinfekčný účinok nezávislý od hodnoty pH
 • Nereaguje s roztokmi amoniaku a organickými látkami
 • V ošetrenej vode nevzniká zápach a zmena chute

Oblasti použitia

 • dezinfekcia pitnej vody
 • dezinfekcia v potravinárskom priemysle a vo výrobe nápojov
 • dezinfekcia bazénovej vody
 • ochrana proti legionelóze
 • ošetrenie chladiacich vôd

Výhody zariadení od Hidrofiltu

 • spoľahlivý monitoring procesu
 • minimálne investičné náklady
 • prevádzka viacerých dávkovacích miest
 • ekonomická prevádzka pri minimálnej spotrebe chemikálií
 • vysoká prevádzková bezpečnosť vďaka kontrole antistatických procesov
 • bez stratám CIO2 vďaka uzavretej zásobovaní plynom
 • vysoká stabilita v roztoku CIO2