Odstraňovače ťažkých kovov

Odstraňovače ťažkých kovov

K odstráneniu ťažkých kovov z vôd dochádza kvôli ekologickým a zdravotníckym dopadom, alebo z ekonomických dôvodov. Najčastejšie metódy odstraňovania:

  • vyzrážaním hydroxidov a sulfidov
  • rozdelenie a zahustenie pomocou selektívnych membrán
  • procesy iónovej výmeny, selektívna iónovýmena, adsorbéry
  • elektrochemické oddeľovanie

 

Hidrofilt Kft. využíva uvedené technológie v najrôznejších kombináciách. Cieľom je, aby ošetrovací proces bol ekonomický a bezpečný, aby minimalizoval produkciu odpadov, hlavne kvapalného odpadu.

Z environmentálneho hľadiska je vzorovým príkladom systém s nulovým vypúšťaním kvapalín. Hidrofilt Kft. má v tomto smere viac referencií: GE – Zalaegerszeg, Veresegyház; Hunguard Orosháza.

Často používanými prvkami technológií iónovej výmeny sú zariadenia katiónovej výmeny, ktoré pomocou rozličných náplní sa dajú použiť na viazanie rôznych ťažkých kovov. Náplne sú obnoviteľné, alebo jednorázové, ktoré po vyčerpaní kapacity sa odložia na skládku. Zariadenia sa môžu používať samostatne, alebo ako doplnkové zariadenie iných technológií, kvôli bezpečnému dosiahnutiu limitných hodnôt.