Odstránenie arzénu

Upravovaná voda s obsahom arzénu sa dostáva na špeciálnu náplň, umiestnenej na vrchnej časti zariadenia. Na povrchu špeciálnej náplne dôjde k adsorbcií arzénových iónov. Rozprášený hydroxid železnatý po vyzrážaní upcháva filtračný stĺpec, filtračný odpor narastá. Čistenie prebieha protiprúdovým preplachom.  

Oblasti použitia

  • filtrovaná voda pre priemysel
  • zásobovanie hotelov, nemocníc, obcí vodou
  • ochrana zariadení a systémov úpravy vody

Výhody

  • automatická prevádzka
  • dlhá životnosť
  • široký rozsah výkonu
  • výborný filtračný účinok