Systemy usuwania arsenu

Obszary zastosowań

  • w celu zaspokojenia potrzeb przemysłowych na filtrowaną wodę
  • zaopatrzenie w wodę dla hoteli, szpitali, osiedli
  • ochrona urządzeń służących do uzdatniania wody

Zalety

  • zautomatyzowana obsługa
  • długa żywotność
  • szeroki zakres osiągów
  • doskonała skuteczność filtrowania

Woda, która zawiera arsen, przechodzi przez specjalne złoża w górnej części urządzenia, gdzie jony arsenu są adsorbowane. Wytrącenie odparowanego wodorotlenku żelaza z jednostki może zapchać kolumnę i zwiększa się opór filtrowania. W przypadku zatkania, czyszczenie może być wykonane automatycznie przez przepływ przeciwprądowy.