Dávkovacie stanice plynného chlóru

   

Najekonomickejšia metóda na dezinfekciu veľkých objemov vody. Ponúkame komplexné riešenie pre bezpečné dávkovanie a skladovanie plynného chlóru.

VÝHODY

 • Vákuový dávkovací systém je dlhodobo osvedčenou, bezpečnou metódou dávkovania plynného chlóru.
 • V prípade porušenia hadice nehrozí únik plynu.
 • Umožňuje kontinuálnu dodávku plynu, tým zabezpečí dezinfekciu bez prerušenia procesu. V prípade paralelnej aplikácie viac plynových fliaš, systém automaticky prepína na plnú fľašu.
 • Možnosť vytvorenia mnoho dávkovacích miest, dávkovacích ventilov a injektorov na systéme.
 • Bezpečnostný ventil na vákuovom vedení zabezpečí ochranu pred pretlakovaním.
 • Nespôsobuje zmenu pH ošetrovanej vody.

OBLASTI POUŽITIA

 • Predúprava pitnej vody
 • Dodatočná úprava pitnej vody
 • Úprava priemyselnej technologickej vody
 • Úprava bazénovej vody
 • Úprava vody chladiaceho okruhu
 • Chemický priemysel
 • Úprava odpadovej vody