Hidrowell Príprava chlórdioxidu

      

Použitie

V procesoch chemickej dezinfekcie vody dostáva čoraz väčšiu rolu dávkovanie chlórdioxidu. Príčinou je, v porovnaní s chlórovaním, širšia oblasť použitia a dezinfekčný účinok. Navyše, vďaka vývoju dávkovacích zariadení chlórdioxidu, je dosiahnutá vyššia presnosť dávkovania a úroveň prevádzkovej bezpečnosti.

Technológia

Kontajnerové zariadenie na prípravu a dávkovanie chlórdioxidu, vyrábané spoločnosťou HIDROFILT Kft., vyrába dezinfekčný roztok ClO2 reakciou chloridu sodného a kyseliny chlorovodíkovej. Prevádzka je automatická. Riadiaca jednotka na základe zvoleného dávkovacieho množstva vyráta frekvenciu zdvihu čerpadla, prijíma signály monitorovacích prístrojov, a v prípade potreby vypína dávkovanie.

Technické prevedenie

Jednotlivé časti zariadenia sú umiestnené v kontajnery, v ktorom sú vytvorené tri miestnosti. Vo dvoch bočných priestoroch sa nachádzajú zásobné nádrže chemických produktov s prečerpávacou stanicou, v strednej miestnosti sú umiestnené dávkovacie čerpadlá, reaktor a príslušenstvo. Kontajner je vybavený elektrickým vyhrievaním, klimatizáciou, tepelnou izoláciou, osvetlením, vetracím systémom, detektorom plynov s alarmom a stanicou na výplach očí a umytie rúk.

Zariadenie je továrensky kompletizovaná kompaktná jednotka, pripravená na prevádzku. Po umiestnení a pripojení na inžinierske siete môže byť okamžite uvedená do prevádzky.

Technické vlastnosti

 • Rozmery kontajnera (DxŠxV):                 5,87 x 2,30 x 2,45 m
 • Dávkovací výkon:                      600-12000 g/h
 • Rozsah prevádzkovej teploty:           18-40 °C
 • Menovité napätie:                          3x400/230 V
 • Činný výkon:                        max.11 kVA (~20 A)

 

Výhody kontajnerového prevedenia

 • Nie je nutná výstavba budovy
 • inštalácia zariadenia zaberá minimum času
 • produkt je pripravený na prevádzku, po pripojení môže byť spustené
 • automatická prevádzka
 • dlhá životnosť
 • možnosť premiestnenia podľa potreby