Hidrowell Úprava pitnej vody

           

Použitie

Podpovrchové vody vo vysokej miere obsahujú ióny železa a mangánu, ktoré počas použití zvyšujú náchylnosť ku korozivite.

. Použitá náplň je aktívny katalyzátor, bez nutnosti regenerácie. Čistenie prebieha aktívnym preplachom. Prevádzka systému je automatická, činnosť riadi PLC jednotka. Prístrojové vybavenie umožňuje miestny a diaľkový monitoring prevádzkových parametrov.

Technické prevedenie

Kontajnerové zariadenie je továrensky kompletizovaná kompaktná jednotka, pripravená na prevádzku. Po umiestnení a pripojení na inžinierske siete môže byť okamžite uvedená do prevádzky.

V závislosti od požadovanej množstva vody, jednotlivé časti môžu byť umiestnené do štandardných (ISO) kontajnerov rôznych veľkostí. Paralelná inštalácia a prepojenie viacerých kontajnerov umožňuje plnenie veľkoobjemových požiadaviek.

Technické vlastnosti

 • Rozmery používaných kontajnerov:                10’, 20’, 40’, 40’ HC
 • Prietokový objem úpravy vody:                            1, 5, 10, 20 m3/h, a väčší
 • Rozsah prevádzkového tlaku:                   2-6 bar
 • Rozsah prevádzkovej teploty:            5-35°C
 • Elektrické pripojenie:                         3x400 V

 

Výhody kontajnerového prevedenia

 • Nie je nutná výstavba budovy
 • inštalácia zariadenia zaberá minimum času,
 • produkt je pripravený na prevádzku, po pripojení môže byť spustené,
 • automatická prevádzka,
 • dlhá životnosť,
 • možnosť premiestnenia podľa potreby