Dávkovacie systémy chemikálií

   

Oblasti použitia

  • príprava napájacej vody parných kotlov
  • priemyselná úprava vody
  • úprava odpadovej vody
  • bazénová technika

Výhody

  • Dávkovanie najrôznejších kvapalín
  • • Presné množstvo nadávkovanej chemikálie
  • • Bez nábehového intervalu
  • • Rovnomerné dávkovanie od zapnutia do vypnutia
  • • Signalizácia vyčerpania chemikálie uľahčuje obsluhu zariadenia

Princíp fungovania

Dávkovacia stanica pozostáva z troch častí:

- Zásobná nádrž chemikálie

- Dávkovacie čerpadlo

- Vstrekovací ventil s tlakovou hadicou

Dávkovacie čerpadlá sú poháňané elektromotorom. Pohonná jednotka zabezpečí prúdenie chemikálie pomocou membrány alebo piestu cez dvojcestný ventil. Pri vysokoviskóznych látkach je zabudovaný ventil s pružinkou a guličkou.

Chod dávkovacieho čerpadla riadi elektronická jednotka, ktorá umožní nastavenie potrebného množstva dávkovanej chemikálie. K čerpadlu sa dá objednať aj telemetrická jednotka, na diaľkové ovládanie zariadenia a hlásenie poruchového signálu. Pri zariadeniach na diaľkové ovládanie dávkovanie sa uskutoční na základe beznapäťového kontaktu, alebo na základe 4..20 mA impulzu.