HidroWell ošetrenie priesakovej vody na skládkach odpadu

           

Čistenie priesakovej vody skládky tuhého komunálneho odpadu

Odpad uložený na skládkach tuhého komunálneho odpadu obsahuje veľké množstvo chemicky aj biologicky odbúrateľného organického materiálu. Čistenie priesakovej vody, pre jej vysoký obsah amoniaku a organického materiálu je náročné, ale kvôli znižovaniu environmentálneho rizika nevyhnutné.

 
Spoločnosť Pureco – spolu s Hidrofilt Kft. – používa najmodernejší systém medzi technológiami na čistenie priesakovej vody PURE-RO/LTC, využitím reverznej osmózy (RO) a membrán typu Spacer Tube Module® (ST), spolu s adekvátnou predprípravou vody.
 
PURE-RO/LTC je kompaktné a ekonomické riešenie, ktoré je k dispozícií pre našich partneroch v kontajnerovom prevedení, pripravené na okamžité použitie.