Kabinetové zmäkčovače vody

Oblasti použitia

  • zásobovanie zmäkčenou vodou bytov a rodinných domov
  • priemyselné technológie s malou spotrebou zmäkčenej vody

Výhody

  • kompaktné, estetické prevedenie, nízke priestorové požiadavky
  • automatická regenerácia
  • dlhá životnosť
  • jednoduchá inštalácia

Princíp fungovania

Kabinetové zmäkčovače sú kompaktné zariadenia s malou priestorovou požiadavkou. Inštalácia a uvedenie do prevádzky je jednoduchá. Regenerácia nasýtenej živicovej náplne v zariadení prebieha automaticky, spotrebovaním vysokočistej tabletovanej soli naplnenej do kabinetu. Zahájenie regenerácie môže byť riadené časom alebo objemom vody.

Pri časovom riadení je regenerácia spustená v dňoch nastavených prevádzkovateľom. Aplikovať odporúčame pri ustálenej, vyrovnanej spotrebe vody.

Pri riadení objemom vody, zariadenie meria množstvo zmäkčenej vody a na základe meraní spúšťa regeneráciu, tým je spotreba soli ešte úspornejšia.