Demineralizátory s manuálnym ovládaním

Oblasti použitia

  • výroba napájacej vody parných kotlov
  • výroba vody pre mikroelektronický a sklársky priemysel
  • výroba odsolenej vody pre farmaceutický a potravinársky priemysel

Princíp fungovania

Demineralizátory s manuálnym ovládaním sú ľahko ovládateľné zariadenia v bezpečnom vyhotovení. Inštalácia zariadenia a uvedenie do prevádzky je jednoduchá. Nasýtenosť živicovej náplne sa dá kontrolovať konduktometrom. Potrebnú regeneráciu nasýtenej katiónovej a aniónovej živicovej náplne je možné vykonať manuálnym ovládaním, použitím kyseliny chlorovodíkovej a hydroxidu sodného zo zásobovacích nádrží chemických produktov.

Pri simplex prevedení je počas regenerácie výroba upravenej vody zastavená. Duplexové demineralizátory sú vybavené záložným modulom katexu aj anexu. Počas regenerácie prevádzkových modulov odsolenie preberajú záložné moduly, tým je zabezpečená kontinuálna výroba odsolenej vody.