Mixed-bed iónomeničové zariadenia

    

Oblasti použitia

  • dočistenie odsolených vôd
  • zásobovanie vysokokvalitnou vodou technológie s malou spotrebou vody (laboratórne zariadenia)

Výhody

  • zabezpečí kvalitu vody s vodivosťou pod 2 μS/cm v jednej pracovnej fáze čistenia
  • zabudovaný konduktometer pre nepretržité sledovanie kvality vody

Princíp fungovania

Jedným z metód iónovýmenného odsolenia je použitie mixed-bed zariadení so zmesou katiónovej a aniónovej živice (zmiešané živicové lôžko).

Prednostne sa používa na ďalšiu úpravu odsolenej vody, alebo na výrobu vody pre zariadenia so spotrebou menšieho množstva vody. Zariadenie môže pracovať s plynulou prevádzkou až do vyčerpania výmennej kapacity náplne. Súčasťou mixed-bed zariadenia, je zabudovaný konduktometer na meranie obsahu soli upravovanej vody, ktorý následne hlási nasýtenosť živice. Kvôli zabezpečeniu plynulého chodu zariadenia je možné objednanie zásobného modulu. Tým je možné v prípade nasýtenia iónovýmenného stĺpca vykonať výmenu za krátky čas.