Multimediálne filtre

   

Zariadenie obsahuje špeciálne vrstvenú filtračnú náplň, ktorá odstraňuje vo vode nerozpustné nečistoty s vysokou efektivitou. Jednotlivé vrstvy sú vybrané na základe veľkosti častíc nečistôt, a sú umiestnené v tlakovej nádobe. Náplňou vyfiltrované nečistoty sú odstránené periodicky, intenzívnym protiprúdovým preplachom. Pre zintenzívnenie účinnosti sa dajú použiť aj rašelinové, alebo hydroantracitové náplne.

Oblasti použitia

  • filtrovaná voda pre priemysel
  • zásobovanie hotelov, nemocníc, obcí vodou
  • ochrana zariadení a systémov úpravy vody

Výhody

  • automatická prevádzka
  • dlhá životnosť
  • široký rozsah výkonu
  • výborný filtračný účinok