Sampling of drinking water

  • Drinking water (water supply, water from the cleaning of technological processes steps) for laboratory physical,classical, small and large instrumental for chemical, micrescopic biological and toxicology studies, sampling design and preservation of test samples
  • Drinking water (water supply, the water from the cleaning of technological processes steps), on-site physical and chemical testing
  • Drinking water (water supply, the water from the cleaning of technological processes steps), physical, classical and small, large instrument for chemical laboratory testing

Laboratory tests for accredited area

The test/measured characteristic of the type of test, measuring range The ID of the test/measurement method

Lower measurement limit of Calcium complexometria: 2.8 mg/dm3

Hungarian standards institution (MSZ) 448-3:1985 Chapter 2

Lower measurement limit of Magnesium: 2 mg/dm3

Hungarian standards institution (MSZ) 448-1985 Chapter 3

Lower measurement limit of p-and m-alkalinity acidi-alkalimetria: 0,1 mmol/dm3 Hungarian standards institution (MSZ) 448-11:1986

Lower measurement limit of Hydrogen carbonate: 6,1 mg/dm3

Hungarian standards institution (MSZ) 448-11:1986 Section 6.2.

Lower measurement limit of Carbonate: 6,0 mg/dm3

Hungarian standards institution (MSZ) 448-11:1986 Section 6.2.

Lower measurement limit of All hardness complexometria: 4 CaO mg/dm3

Hungarian standards institution (MSZ) 448-21:1986 Chapter 3

Lower measurement limit of Carbonate hardness: 2.8 CaO mg/dm3

Hungarian standards institution (MSZ): 448-21-1986 Chapter 4

Non-carbonate hardness calculation, Lower measurement limit: 2,2 CaO mg/dm3

Hungarian standards institution (MSZ) 448-21:1986 Chapter 5

Potassium permanganate, Lower measurement limit: 0,2 mg/dm3

Hungarian standards institution (MSZ) 448-20-1990 Chapter 4

Lower measurement limit of Sulfate titrimetria: 2.4 mg/dm3

Hungarian standards institution (MSZ) 448-13:1983 Chapter 3

Residue weighing measurement, Lower measurement limit: 1.0 mg/dm3

Hungarian standards institution (MSZ) 448-13:1983 Chapter 4

Total dissolved material weighing, lower measurement limit: 1.0 mg/dm3

Hungarian standards institution (MSZ) 448-19:1986 Chapter 5

Total suspended material weighing, lower measurement limit: 1.0 mg/dm3 Hungarian standards institution (MSZ) 448-33:1985
Lower measurement of ammonium spectrophotometry limit: 0.02 mg/dm3 Hungarian standards institution (MSZ) ISO 7150-1:1992

Lower measurement of nitrite spectrophotometry limit: 0.02 mg/dm3

Hungarian standards institution (MSZ) 1484-13:2009 Chapter 5.2.

Lower measurement limit of Spectrophotometry nitrate: 0.3 mg/dm3

Hungarian standards institution (MSZ) 1484-13:2009 Section 6.2.

Lower measurement limit of Chloried argentometry: 2 mg/dm3

Hungarian standards institution (MSZ) 1484-15:2009

Lower measurement limit of Ortho phosphate: 0.1 mg/dm3

Hungarian standards institution (MSZ) EN ISO 6878:2004 Chapter 4

Lower measurement limit of Sodium FAAS: 2 mg/dm3

Hungarian standards institution (MSZ) 1484-3:2006 Chapter 6

Lower measurement limit of potassium: 0.1 mg/dm3

Hungarian standards institution (MSZ) 1484-3:2006 Chapter 6.

Lower measurement limit of iron FAAS: 20 µ g/dm3

Hungarian standards institution (MSZ) 1484-3:2006 Chapter 6.

Lower measurement limit of manganese FAAS: 10 µg/dm3

Hungarian standards institution (MSZ) 1484-3:2006 Chapter 6.

Lower measurement limit of Aluminum ETA-AAS: 4 µg/dm3

Hungarian standards institution (MSZ) 1484-3:2006 Chapter 7.

Lower measurement limit of nickel ETA-AAS: 2 µg/dm3

Hungarian standards institution (MSZ) 1484-3:2006 Chapter 7.

Lower measurement limit of lead ETA-AAS: 1 µg/dm3

Hungarian standards institution (MSZ) 1484-3:2006 Chapter 7.

Lower measurement limit of Mercury cold vapour AAS: 0.2 µ g/dm3

Hungarian standards institution (MSZ) 1484-3:2006 Chapter 9.

Lower measurement limit of Copper FAAS: 0.06 mg/dm3

Hungarian standards institution (MSZ) 1484-3:2006 Chapter 6.

Lower measurement limit of Zinc FAAS: 0.5 mg/dm3

Hungarian standards institution (MSZ) 1484-3:2006 Chapter 6.

Lower measurement limit of Chrome ETA-AAS: 5 µg/dm3

Hungarian standards institution (MSZ) 1484-3:2006 Chapter 7.

Lower measurement limit of Cobalt FAAS: 1 mg/dm3

Hungarian standards institution (MSZ) 1484-3:2006 Chapter 6.

Lower measurement limit of Barium FAAS: 2 mg/dm3

Hungarian standards institution (MSZ) 1484-3:2006 Chapter 6.

Lower measurement limit of Molybdenum ETA-AAS: 4 µ g/dm3

Hungarian standards institution (MSZ) 1484-3:2006 Chapter 6.

Lower measurement limit of Arsenic hidrid AAS lower capacity: 1 µg/dm3

Hungarian standards institution (MSZ) EN ISO 11969:1998

pH value (20 °C), direct potentiometry pH 2-12

Hungarian standards institution (MSZ) 1484-22:2009

Specific electric conductivity (25 ° c), lowr range capcity of conductimetry: 10 µS/cm

Hungarian standards institution (MSZ) EN 27888:1998

Zavarosság szórt fény mérése alsó méréshatár: 0,25 NTU

MSZ EN ISO 7027:2000

Hexánnal extrahálható anyagok tömegmérés alsó méréshatár: 10 mg/dm3

MSZ 1484-12:2002

Összes és oldott szerves szén (TOC mérés) alsó méréshatár: 5 µg/dm3

MSZ EN 1484:1998

II. Az akkreditálandó területhez tartozó helyszíni vizsgálatok

A vizsgálati/mérési módszer azonosítója

pH érték (20°C) potenciometria 2 – 12 pH

MSZ 1484-22:2009

Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C) konduktometria alsó méréshatár: 10 µS/cm

MSZ EN 27888:1998

Zavarosság szórt fény mérése alsó méréshatár: 0,25 NTU

MSZ EN ISO 7027:2000

Hőmérséklet víz: 1 – 60°C levegő: 1 – 60°C

MSZ 448-2:1967 1. fejezet (Visszavont szabvány)

Oldott oxigén optikai szonda alsó méréshatár: 0,05 mg/dm3

HF-E-03:2016

Szín Vízuális vizsgálat

MSZ EN ISO 7887:2012

Szag Organoleptikus vizsg.

MSZ EN 1622:2007

Ammónium-nitrogén kolorimetria alsó méréshatár: 0,02 mg/dm3

HF-E-01:2016

Szabad aktív klór kolorimetria alsó méréshatár: 0,02 mg/dm3

HF-E-02:2016

Szabad aktív klór kolorimetria alsó méréshatár: 0,02 mg/dm3

HF-E-02:2016
III. Az akkreditálandó területhez tartozó mintavételi, minta-előkészítési eljárások A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Mintavételi programok tervezése és mintavételi technikák előírásai MSZ EN ISO 5667-1:2007
Vízminták tartósítása MSZ EN ISO 5667-3:2013
Mintavétel MSZ 448-46:1988
Mintavétel mikroszkopikus biológiai vizsgálat céljára

MSZ 448-36:1985 3. fejezet

Mintavétel víztoxikológiai vizsgálat céljára

MSZ 22902-1:1989 3. fejezet