Povrat voda za ispiranje u galvanizaciji

  

Postupak povrata vode za ispiranje u industriji galvanizacije vrši se uređajem za potpuno odsoljavanje. Uređaj za potpunu desalinizaciju uz pomoć tradicionalne tehnologije ionske izmjene smanjuje koncentraciju soli u vodi.  Danas je tehnologija ionske izmjene, zbog sve veće prisutnosti membranske tehnologije potisnuta na specijalna područja,  prvenstveno na obradu/reciklažu industrijskih otpadnih voda.

Prednosti

  • Usporedivši sa RO tehnologijom, manje je osjeljiva na kakvoću sirove vode   
  • Ne potrebuje povećanje tlaka
  • Mala smještajna površina 

Područja primjene

  • Kemijska industrija
  • Prehrambena industrija
  • Industrija motornih vozila
  • Farmaceutska industrija
  • Kotlovski sustavi
  • Pogoni galvanizacije

Princip rada

Uređaj za potpunu desalinizaciju sastoji se od punjenja (sintetičke smole) na bazi kationske i anionske izmjene. Proces izmjene iona ostvaruje se uz direktni doticaj čestica sintetske smole i vode za obradu. Regeneracija punjenja (zasićene smole) koja omogućava izmjenu kationa obavlja se klorovodičnom (solnom) kiselinom, a regeneracija smole za izmjenu aniona vrši se natrijevim hidroksidom ili natrijevim karbonatom.     

Uređaj ima potpuno automatski način rada, ručno upravljanje potrebuje jedino pri nadoknadi kemikalija za regeneraciju. Pogonskim načinom rada ionskog izmjenjivača upravlja ugrađeni instrument za mjerenje vodljivosti. Kada vode dostigne unaprijed namještenu razinu kakvoće aktivna se smola (u pogonu) prebaci na regeneraciju, a smola u pričuvi pak na obradu vode.      

Uređaj ima dvojaku funkciju, te osigurava kontinuirani rad. To znači da jedan od „stupova” „proizvodi” vodu, na drugom se obavlja regeneracija, a nakon završetka regeneracije ovaj ostane u pričuvi sve do istrošenja „stupa” u pogonu.     

Uređaj se isporučuje bez posuđa za regeneraciju. Izvlačenje kemikalija za regeneraciju moguće je iz balona za prijevoz kemikalija, PE kontejnera, odnosno iz centara za skladištenje kemikalija. Nakon završetka regeneracije iz balona, kako se uređaj ne bi izložio nagrizanju kiselinskih para, posuđe s kemikalijama potrebno je ukloniti.

Hrvatski