Recykling wody do płukania w przemyśle galwanicznym

  

Recykling wody płuczącej w przemyśle galwanicznym odbywa się za pomocą pełnego układu odsalającego. Instalacja odsalająca zmniejsza zawartość soli w wodzie dzięki zastosowaniu konwencjonalnej techniki wymiany jonowej.

Zalety

  • technologia mniej wrażliwa na jakość wody zasilającej w porównaniu do techniki RO
  • nie jest wymagane zwiększanie ciśnienia w układzie
  • niskie zużycie energii

Obszary zastosowań

  • przemysł chemiczny
  • przemysł spożywczy
  • przemysł motoryzacyjny
  • przemysł farmaceutyczny
  • kotły
  • technologie galwaniczne

Zasada działania

Pełne urządzenie odsalające składa się z jednostek z kationowymi i anionowymi żywicami. Wysłużone żywice są regenerowane: żywica kationowa kwasem chlorowodorowym, a żywica anionowa wodorotlenkiem sodu lub węglanem sodu.

Sprzęt jest w pełni zautomatyzowany, a jedynie uzupełnianie magazynów chemii wykonywane jest ręcznie. Proces jest kontrolowany przez wbudowany pomiar przewodnictwa. W konstrukcji dwóch kolumn przy osiągnięciu maksymalnego przewodnictwa, wyczerpana kolumna jest przełączana na tryb regeneracji, zaś druga kolumna na tryb produkcji wody. Taki układ zapewnia ciągłą pracę układu.

Polish