Hő erőművi vízelőkészítés technológiai vizei

  • Hőerőművi vízelőkészítés technológiai vizei (Nyersvíz, ioncserélt víz, sótalanított víz) mintavétele laboratóriumi fizikai, klasszikus, kis- és nagyműszeres kémiai vizsgálatokhoz, a mintavétel tervezésével, a vizsgálati minták tartósításával
  • Hő erőművi vízelőkészítés technológiai vizei (Nyersvíz, ioncserélt víz, sótalanított víz) helyszíni fizikai és kémiai vizsgálata
  • Hőerőművi vízelőkészítés technológiai vizei (Nyersvíz, ioncserélt víz, sótalanított víz) laboratóriumi fizikai, klasszikus és nagyműszeres kémiai vizsgálata

Mintavételi programok tervezése és mintavételi technikák előírásai

A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány A vizsgálati/mérési módszer azonosítója

Összes és összetett lúgosság acidi-alkalimetria alsó méréshatár 0,1 mmol/dm

MSZ EN ISO 9963-1:1998

KOIps permanganometria alsó méréshatár: 0,15 mg/dm3

MSZ 12660-10:1981

Oldott szilícium-dioxid spektrofotometria alsó méréshatár: 0,2 mg/dm3

MSZ 12660-11:1976 6.1. fejezet (Visszavont szabvány)

pH érték (20°C-ra) direkt potenciometria 2 – 12 pH

MSZ 1484-22:2009

Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C-ra) konduktometria alsó méréshatár: 10 µS/cm

MSZ EN 27888:1998

Zavarosság szórt fény mérése alsó méréshatár: 0,25 NTU

MSZ EN ISO 7027:2000

Hexánnal extrahálható anyagok tömegmérés alsó méréshatár: 10 mg/dm3

MSZ 1484-12:2002

Összes és oldott szerves szén (TOC mérés) alsó méréshatár: 5 µg/dm3

MSZ EN 1484:1998

II. Az akkreditálandó területhez tartozó helyszíni vizsgálatok

A vizsgálati/mérési módszer azonosítója

pH érték (20°C) potenciometria 2 – 12 pH

MSZ 1484-22:2009

Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C) konduktometria alsó méréshatár: 10 µS/cm

MSZ EN 27888:1998

Zavarosság szórt fény mérése alsó méréshatár: 0,25 NTU

MSZ EN ISO 7027:2000

Hőmérséklet víz: 1 – 60°C levegő: 1 – 60°C

MSZ 448-2:1967 1. fejezet (Visszavont szabvány)

Oldott oxigén optikai szonda alsó méréshatár: 0,05 mg/dm3

HF-E-03:2016

Szín Vízuális vizsgálat

MSZ EN ISO 7887:2012

Szag Organoleptikus vizsg.

MSZ EN 1622:2007
III. Az akkreditálandó területhez tartozó mintavételi, minta-előkészítési eljárások A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Mintavételi programok tervezése és mintavételi technikák előírásai MSZ EN ISO 5667-1:2007
Vízminták tartósítása MSZ EN ISO 5667-3:2013
Mintavétel MSZ 448-46:1988
Mintavétel

MSZ 12660-2:1976 (Visszavont szabvány)

Mintavétel víz toxikológiai vizsgálat céljára

MSZ 13690-2:1989 (Visszavont szabvány)