Mikrofilteri

 

Mikrofilter membrane su izvrsno pogodne za

  • Uklanjanje lebdećih tvari i pojedinih mikroorganizama iz tekućina
  • Smanjenje vrijednosti zamućenosti    
  • i/ili prethodno tretiranje tehnologija odsoljavanja kao što su nanofiltracija i postupak povratne osmoze  

 

Područja primjene

  • hladna sterilizacija pića i farmaceutskih pripravaka 
  • filtracija voćnih sokova, vina i piva „na zrcalo” 
  • izdvajanje metala u obliku koloidnih oksida/hidroksida 
  • pročišćavanje onečišćenih voda 
  • razdvajanje emulzija ulje-voda  

Načelo rada

Mikrofiltracija je fizikalni postupak separacije na osnovi membranske tehnologije tijekom koje se uklanjanje onečišćenih tvari iz tekućina odvija u mikropornoj strukturi membrane. Veličina pora membrane u mikrofilterima iznosi 0.1 do 1.0 mikrometar, što omogućuje zadržavanje (retenciju) lebdećih i taložnih tvari, algi, protozoa, te bakterija većih dimenzija u tekućinama. Membrane u ultrafilterima ne zadržavaju vodu, anorganske soli, otopine organskih tvari, koloide i viruse.  

Membrane koje se koriste u mikrofiltracijskim procesima mogu biti šuplje vlaknaste, Plate and Frame membrane, tubularne ili spiralne izvedbe, a rade na uranjanje odnosno pod tlakom.