Uzdatnianie Wody Pitnej

    

Woda pitna jest zazwyczaj uzdatniania z:

  • wód gruntowych
  • wód powierzchniowych (rzeki, jeziora)
  • wód wysoce zasolonych (wody morskie, wody słonawe)

Najczęstsze niepożądane składniki w wodzie oraz metody ich redukcji i usuwania.

Składniki Metoda
Zawiesiny: Filtracja, ultrafiltracja
Mikroorganizmy: Chemikalia, termicznie, dezynfekcja / sterylizacja UV, ultrafiltracja
Żelazo / Mangan: Utlenianie, filtracja
Azotan: Usuwanie azotanów poprzez wymianę jonową
Amoniak: Utlenianie / absorpcja amoniaku
Metan: Odgazowanie
Arsen: Usuwanie arsenu
Bor: Usuwanie boru poprzez wymianę jonową, odwróconą osmozę
Inne związki toksyczne: Specjalna metoda uzdatniania

Technika oczyszczania jest każdorazowo opracowywana na podstawie badań wody surowej. Można stosować: adsorpcję, wymianę jonową, separację membranową i inne techniki filtracji.

Po usunięciu niepożądanych składników, zawartość cennych składników pozostanie niezmieniona, co powoduje niezmieniony smak, zapach i wartości sensoryczne.

Oferujemy:

  • ekonomiczne rozwiązania - niski koszt eksploatacji
  • niskie zużycie energii elektrycznej
  • niskie zapotrzebowanie na chemikalia
  • najwyższą jakość dostosowaną do indywidualnych wymagań danej gałęzi przemysłu
  • dla gmin: kompleksową obsługę wraz z przygotowaniem części technicznej do procesu przetargowego
  • zaopatrzenie w wodę pitną dla firm
  • nowoczesny i estetyczny wygląd oferowanych rozwiązań
Polish