Systemy oczyszczania odcieków

        

Miejskie składowiska odpadów stałych do oczyszczania wody ściekowej

 

Substancje znajdujące się na miejskich składowiskach odpadów stałych zawierają duże ilości biologicznie i chemicznie rozkładalnych odpadów organicznych. Zawarta w składowiskach wilgoć oraz wytwarzany na nich osad powodują, że oczyszczanie odcieków z wysokiego stężenia substancji organicznych i amoniaku jest bardzo trudne a ze względu na ryzyko zanieczyszczenia środowiska - jest niezbędne

Pureco Ltd., wraz z firmą Hidrofilt Ltd., wykorzystuje membranę typu Pure-RO / LTC oraz membranę modułu Spacer Tube Module (ST), wyposażoną w najnowocześniejszy system odsiarczania i odwróconą osmozę (RO).

PURE-RO / LTC zapewnia swoim partnerom klarowny, kompaktowy i ekonomiczny system oczyszczania odcieków zabudowany w kontenerach.

Polish